روش های نوین آبیاری؛ راه چاره جبران کم آبی

به گزارش بهترین فروشگاه، آوا صادق- اراک- خبرنگار:کشور ما و به تبع آن استان مرکزی دچار پدیده خشکسالی است و بارش های اخیر هم نتوانست خشکسالی هایی که طی چند سال به وجود آمده بود جبران کند.

روش های نوین آبیاری؛ راه چاره جبران کم آبی

این مشکل دنیای است و به دلیل اهمیت آن، کشورها برای مقابله با خطرات و مسائل این پدیده در حال آنالیز و آینده نگری هستند و آنها را به واکنش و ارائه استراتژی و راهبرد واداشته است. با علم به این موضوع، همچنان مسئولان و بیشتر مردم کشور ما به خصوص کشاورزانی که به وسیله سنتی کشاورزی می نمایند اهمیتی به موضوع مهم و حیاتی آب و خشکسالی ها نمی دهند و فکر می نمایند با یک بارندگی جزئی کمبود آب رفع می گردد و می توانند بدون نگرانی آب را مصرف نمایند. با بارش های سال گذشته شاهد جمع شدن آب در بسیاری از رودخانه ها بودیم، به طوری که جوی ها و رودخانه های پایین دست کوه ها پر آب و سدها سرریز شد، حتی به دلیل پیش بینی نکردن این بارندگی ها سیل های ویرانگر خانه و کاشانه مردم را فرو ریخت، اما این بارش ها نمی تواند ذره ای از خشکسالی ها اخیر را که باعث اتمام ذخایر زیرزمینی شدند جبران کند.

  • افزایش سطح زیر کشت با روش نوین آبیاری

یکی از کشاورزان روستاهای خنداب می گوید: در گذشته حدود یک هکتار باغ داشتم و به سختی آب آن را تأمین می کردم، اما با استفاده از آبیاری نوین کشاورزی و قطره ای توانستم سطح کشت خود را تا 18 هکتار افزایش دهم و به راحتی آب آن را تأمین کنم. عباسعلی همتی اظهار می نماید: در روش سنتی مدت زیادی زمان لازم بود تا آب به مزرعه برسد، در حالی که مقدار زیادی از آب نیز در جهت جوی های خاکی هدر می رفت، اما اکنون آب در یک دقیقه بدون هدررفت آب درختان را سیراب می نماید و علف های هرز هم کمتر به وجود می آیند.

  • کاهش هزینه آبیاری با ایجاد روش های نوین

یک کشاورز دیگر می گوید: محصولات گندم و جو اراضی کشاورزی ام با اجرای سیستم های نوین آبیاری چند برابر شده است. در کشاورزی سنتی که انجام می دادم، علاوه بر فراوری کم و کیفیت پایین محصول باید از چند نفر نیز برای آبیاری یاری می گرفتم تا 24 ساعت قبل جوی ها را آماده نمایند و آبیاری را انجام دهند، اما اکنون با اجرای سیستم های نوین آبیاری نیازی به کسی ندارم و هزینه هایم کاهش یافته است. ابوالفضل کیشانی ادامه می دهد: کشاورزان با روش نوین می توانند خیلی راحت تر کشاورزی نمایند و دیگر از خستگی های گذشته که به روش سنتی، آبیاری می کردند خبری نخواهد بود. آنها با این روش شیر آب را سر زمین خود باز می نمایند و آب را پای زمین کشاورزی یا درختان باغ خود می برند.

  • صرفه جویی در مصرف آب و افزایش فراوری

یک کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به این که مرکزی از جمله استان هایی اسـت کـه در اقلیم خشک قـرار دارد و کمبود آب در آن به عنوان اساسی ترین معضـل کشـاورزان مطرح است، می گوید: سیستم های نوین آبیاری می تواند در شرایط بحران خشکسالی، با همان منابع محدود مزارع کشاورزان را آبیاری و حتی موجب صرفه جویی در مصرف آب، افزایش فراوری و کیفیت محصول گردد.

سعید منصوری بیان می نماید: کـاهش شـدید بارندگی ها در 30 سال گذشته و مصرف منـابع آبی به دلیل بهره برداری های غیرمجاز و بی رویه، تبدیل نشدن کشاورزی سنتی به مدرن، رشـد جمعیت و... کمبود آب را به یک بحران در کشور و استان مرکزی تبدیل نموده است. وی می افزاید: میزان مصرف منابع آبی در کشور در بخش کشاورزی 91 درصد، در بخش صنعت 7/4 درصد و در بخش خانگی 8/3 درصد است. این در حالی است که میانگین مصرف آب های زیرزمینی در کشور حدوداً 45 درصد و میانگین مصرف آب های زیرزمینی در استان حدوداً 60 درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است. این موضوع زنگ خطری برای مسئولان است که باید برای تبدیل کشاورزی سنتی به مدرن چاره ای بیندیشند.

منصوری اظهار می نماید: در این زمینه ایجاد سیستم های آبیاری نوین لوله گذاری، آبیاری بارانی و قطره ای می تواند از بهترین راهکارهای اساسی برای مقابله با هدر رفتن آب، کم آبی و مدیریت عرضه آب در این استان باشد. وی ادامه می دهد: این که دولت برای کشاورزان به منظور استفاده از آبیاری نوین امتیازاتی را در نظر گرفته بسیار خوب است، اما با این وجود می بینیم در برخی موارد کشاورزان به دلیل ناآگاهی تن به تبدیل کشاورزی سنتی به نوین را نمی دهند. البته مشکل مهم و اساسی دیگر یکپارچه نبودن اراضی کشاورزی و مشاع بودن زمین است که امکان استفاده از مزایای آبیاری نوین را ازکشاورزان سلب نموده و دولت نیز برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی تاکنون اقدام اساسی ننموده است.

  • آموزش و تسهیلات برای ترغیب کشاورزان

یک کارشناس دیگر بخش کشاورزی نیز می گوید: این که آب کم است و منابع آبی کشور و استان نیز تحلیل رفته و خطر کمبود آب را در ذهن متبادر می نماید حقیقتی غیرقابل انکار است، اما با توجه به مصرف بی فایده آب در بخش کشاورزی سنتی می توان گفت، روش های نوین آبیاری می تواند این مشکل عظیم را رفع کند. این در حالی است که بر اساس تحقیقات علمی اجرا شده آبیاری در روش های کم فشار مانند لوله گذاری جهت آبیاری علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، راندمان فراوری را 60 تا 65 درصد افزایش می دهد. اکبر جلالی فراهانی با اشاره به این که در روش های آبیاری تحت فشار مانند قطره ای، راندمان آبیاری 80 تا 85 درصد در مقایسه با سیستم های آبیاری سنتی افزایش می یابد بیان می نماید: با اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار در هر هکتار در سال 4400 متر مکعب و در روش کم فشار 2500 تا 3 هزار متر مکعب صرفه جویی آب خواهد شد.

وی ادامه می دهد: با توجه به خصوصیات و مزایای روش های نوین آبیاری برای کشور، باید میزان پذیرش و تشویق کشاورزان برای تغییر روش های آبیاری از سنتی به نوین را آنالیز و راهکاری اساسی برای آن اتخاذ کرد. این کارشناس بخش کشاورزی اظهار می نماید: طرح های تشویقی، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، آموزش به کشاورزان و آگاهی دادن در مورد مزایای طرح و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی بدون سود می تواند کشاورزان را در استفاده از تکنولوژی آبیاری نوین بیشتر جذب کند.

  • کشاورزی مدرن، جایگزین کشاورزی سنتی

استاندار مرکزی نیز با اشاره به این که مدیریت سنتی در بخش کشاورزی عامل اصلی هدررفت و مصرف بالای آب در حوزه کشاورزی است می گوید: برای جلوگیری از هدررفت آب کشاورزی مدرن باید جایگزین کشاورزی سنتی گردد که این موضوع باید با تدوین برنامه های کارشناسی بلندمدت صورت گیرد. سید علی آقازاده بیان می نماید: بخش عمده ای از آب های زیرزمینی استان در بخش کشاورزی مصرف می گردد و بیشتر آن به دلیل سنتی بودن کشاورزی هدر می رود که باید با تنظیم قوانین بازدارنده علاوه بر مدیریت مصرف آب و ارتقای سطح کیفی و کمی منابع آبی زمینه افزایش فراوری و بالا بردن کیفیت محصولات را نیز دنبال کنیم. وی می افزاید: با توجه به مسائل کم آبی باید روش های مکانیزه و اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی به کار گرفته گردد.

همچنین نظارت بر توسعه اصولی طرح های آبخیزداری و نیز ترغیب و تشویق کشاورزان در استفاده از روش های نوین آبیاری باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. زیرا در این روش ها منابع آب زیرزمینی حفظ خواهد شد. استاندار مرکزی اظهار می نماید: تغییرات اقلیمی و جوی در دهه های اخیر، پدیده خشکسالی در بسیاری از مناطق دنیا و ایران را باعث شده و معضلاتی را در بخش های مختلف از جمله کشاورزی به وجود آورده که این مسأله لزوم استفاده بهینه از منابع آب را برای مسئولان و مردم ضروری می نماید.

منبع: همشهری آنلاین

به "روش های نوین آبیاری؛ راه چاره جبران کم آبی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روش های نوین آبیاری؛ راه چاره جبران کم آبی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید